Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách cổ đông) ngày 11/3/2024

Xem chi tiết tại đây

Công văn CBTT và NQ của HĐQT về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông):  Ngày 11/3/2024
  2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ                                                      :  Ngày 23/4/2024
  3. Hình thức                                                                          : Trực tuyến

Xem chi tiết tại đây

Công văn CBTT về việc HĐQT thông qua NQ về giao dịch liên kết với các Công ty năm 2024 gồm: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peterhand Hà Nội, Công ty TNHH Bò Sữa Việt Nam, Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa

Xem chi tiết tại đây

Thông báo nhận cổ tức đợt 1 năm 2023

Thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2023 bằng tiền như sau:

– Ngày chi trả cổ tức: 25/12/2023

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 10%)

Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 25/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCDC.

Thời gian làm việc:

– Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

– Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h30p đến 16h30p.

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2023

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 25/12/2023

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 1 CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2023

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 25/12/2023

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch bán 241.521 cổ phiếu MCM của ông Nguyễn Anh Tú – Kế toán trưởng

Xem chi tiết tại đây