Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bản cáo bạch

Phụ lục I: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục II: Điều lệ công ty

Phụ lục III: Giới thiệu văn bản pháp luật

Phụ lục IV: BCTC đã được kiểm toán năm 2022

Phụ lục IV: BCTC đã được kiểm toán năm 2023

Phụ lục IV: BCTC Quý 1/2024

Phụ lục V: Báo cáo về những tranh chấp pháp luật

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *