Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *