Entries by ttmnguyet

Tuyển dụng: TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Vị trí: TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Số lượng cần tuyển: 01. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ phận Phát triển hệ thống phân phối về: Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp kinh doanh trong xây dựng và thực thi các kế hoạch về phát triển nguồn […]

Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bản cáo bạch Phụ lục I: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty Phụ lục III: Giới thiệu văn bản pháp luật Phụ lục IV: BCTC đã được kiểm toán năm 2022 Phụ lục IV: BCTC đã được kiểm toán năm 2023 Phụ lục IV: BCTC Quý 1/2024 […]