Thông báo bán cổ phiếu từ ông Nguyễn Anh Tú – Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Anh Tú dự kiến bán 241.521 cổ phiếu, thời gian giao dịch từ ngày 25/9/2023 đến ngày 25/10/2023: Xem chi tiết tại đây

 

Báo cáo về thay đổi sở hữu tại Mộc Châu Milk của cổ đông lớn là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam

Xem chi tiết tại đây