Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng bằng tiền đợt 1 năm 2021

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021
  • Ngày thanh toán cổ tức: 22/12/2021

Xem thông tin chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *