Entries by Mộc Châu Milk

Tuyển dụng: NV/CV Kế toán kho

ĐỊA BÀN LÀM VIỆC: MỘC CHÂU MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện các công việc liên quan đến vật tư hàng hóa trong kho, các công việc ERP liên quan đến kho được phân công – Chịu trách nhiệm trước Kế toán trường / GĐTC liên quan đến hoạt động kho được phân công […]