Hướng dẫn cổ đông đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *