Công văn Công bố thông tin về ứng viên HĐQT độc lập và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  1. Công văn công bố thông tin
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hoàng Văn Chất
  3. Cập nhật tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *