Công văn CBTT về tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn CBTT kèm Thông báo và mẫu đề cử ứng viên TV HĐQT

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *