Công văn CBTT và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.CV CBTT và NQ về thông qua tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

3.3 Dự thảo điều lệ Công ty

3.4 Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

3.5. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

5. Thông báo đề cử ứng viên TV HĐQT độc lập

6. Thư đề cử thành viên HĐQT độc lập

7. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên TV HĐQT độc lập

8. Mẫu giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

9. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ năm 2022

10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 5.2.2021 đến 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *