Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2023

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 25/12/2023

Xem chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *