Năm 2020_ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản_Biên bản và Nghị quyết kèm Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Xem thông tin chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *