Hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến

Xem thông tin chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *