Công văn CBTT về NQ của HĐQT thông qua đề cử ông Lê Hoàng Minh cho vị trí TV HĐQT nhiệm ký 2020-2024

Công văn: Xem chi tiết tại đây
Sơ yếu lí lịch: Xem chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *