Sữa tươi nguyên chất thanh trùng không đường* (Chai 880 ml)

01-STT.MCM.2021 TCB Sữa tươi nguyên chất thanh trùng Không đường (chai 880 ml) QR Code