Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022

Ngày thanh toán cổ tức: 22/12/2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *